RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMĘ GET-SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska

Informujemy że administratorem przekazanych danych jest Elżbieta Gadomska prowadząca działalność gospodarczą ;  „GET-SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta  ul. Powstańców Śląskich 85lok.72 01-466 Warszawa  NIP: 7581437534

Firma GET-Szkolenia Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska organizuje i prowadzi szkolenia dla firm i instytucji w całej Polsce.

Organizacja szkoleń wymaga danych organizacyjnych takich jak:

imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, telefon, email, koniecznych do wpisania Pani/Pana na listę uczestników szkolenia.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27IV 2016r  w sprawie ochrony danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

W celu rejestracji na szkolenia zostanie Pani/ poproszony o wyrażenie zgody j/w dla realizacji celów szkolenia i  wypełnienie „Karty Zgłoszeń”

Państwa dane osobowe z odrębną zgodą mogą być zbierane np. w celu informowania Państwa o naszej kolejnej ofercie szkoleniowej.

PRAWA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

– żądania od administratora dostępu do swoich danych

– żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, żądania przenoszenia danych

– cofnięcia zgody na udostępnianie danych

– wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

POWINNOŚCI FIRMY:

– nie będziemy przekazywać danych osobowych zebranych Pani/Panu podmiotom trzecim  za wyjątkiem trenerów i wykładowców szkoleń.

– dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu

– za dobrowolną zgodą możemy wysyłać na adres e-mail oferty szkoleń, informacje o seminariach, warsztatach, konferencjach

– każdy z Państwa może usunąć swoje dane osobowe lub dokonać zmiany w danych osobowych zbieranych podczas zapisów i rejestracji na szkolenia : Tel 606136970  lub e-mail: elzbietagadomska@get-szkolenia.pl

– nasza baza danych jest zabezpieczona pod względem osób trzecich

– przestrzegamy zasad dotyczących ochrony Państwa poufności i prywatności w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych

– przetwarzanie danych ograniczamy do niezbędnego minimum, koniecznego do zorganizowania dla Państwa szkolenia.

Informuję, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wyrażenie sprzeciwu będzie skutkowało brakiem realizacji umowy świadczenia usług szkoleniowych

Pozdrawiamy

Elżbieta Gadomska