2

DLA KOGO?

Z prowadzonych przez nas szkoleń korzystają przede wszystkim nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, psycholodzy, terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, opiekunowie, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kadra zarządzająca w instytucjach pomocy społecznej.

PLACÓWKI I INSTYTUCJE:

– Szkoły, Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne, WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej, ŚDS – Środowiskowe Domy Samopomocy, DPS – Domy Pomocy Społecznej, Placówki Opiekuńczo–Wychowawcze, Placówki Resocjalizacyjne, PCPR, MOPR, ROPS, MOPS, GOPS,
Organizujemy szkolenia zewnętrzne i SZKOLENIA WEWNĘTRZNE – w siedzibach placówek na terenie całego kraju.

W standardzie są to szkolenia 1 – dniowe , w godz:10 – 18
W cenie szkolenia przewidziane jest doradztwo metodyczne ( konsultacje indywidualne i zbiorowe)

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:
– materiały szkoleniowe
– certyfikat
– serwis kawowy

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE:
Istnieje możliwość organizacji szkoleń i warsztatów na dowolny, interesujący Was temat, na terenie całego kraju, w siedzibie Waszej placówki.

CENY SZKOLEŃ DO NEGOCJACJI
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I WSPÓŁPRACY !!

Zapisz się już teraz – skorzystaj z formularza zgłoszeniowego

elzbietagadomska@get-szkolenia.pl  tel: 606136970