Szkolenia dla nauczycieli

Zapraszamy serdecznie do sprawdzenia naszej szerokiej oferty szkoleń dla nauczycieli. Prowadzimy szkolenia, które przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, pedagogów oraz pracowników oświaty, pragnących powiększać swoje kompetencje zawodowe oraz poszerzać i konfrontować już posiadaną wiedzę zawodową. Nasze szkolenia dla nauczycieli prowadzą profesjonalni trenerzy i edukatorzy z ponad 20-letnim stażem. Możemy przygotować szkolenie na wybrany przez Państwa temat, zgodnie z zapotrzebowaniem. Szkolenia prowadzimy w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu i czasie – wystarczy tylko wypełnić formularz zgłoszeniowy – tutaj.

Szkolenie nauczycieli

 • Psychospołeczne podstawy motywowania uczniów do nauki
 • Ocenianie kształtujące – w poszukiwaniu efektywnego modelu nauczania i uczenia się uczniów
 • Skuteczna współpraca nauczycieli z rodzicami ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Uczeń zdolny – teoria i praktyka osobistego rozwoju
 • Praca uczniem nadpobudliwym psychoruchowo
 • Jak budować system oceniania i ewaluacji procesu edukacyjno – terapeutycznego ucznia o specjalnych potrzebach  edukacyjnych
 • Praca metodą projektu edukacyjnego
 • Programy efektywności kształcenia
 • Skuteczne metody wychowawcze – a efektywność nauczania
 • Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno –Terapeutycznych
 • Konstruowanie Planów Działań Wspierających
 • Specjalne potrzeby – diagnoza i monitorowanie rozwoju ucznia
 • Skuteczna współpraca między szkołą a rodzicami ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – poprawa i uprawnianie zasad współpracy w świetle rozporządzeń MEN z dnia 17 XI 2010 r.

KURSY DLA NAUCZYCIELI

Standardowo, prowadzone przez nas szkolenie dla nauczycieli trwa zwykle około 8 godzin dydaktycznych, zwykle zaczynają się od godziny 10:00, ale godziny te są elastyczne i mogą zostać ustalone zgodnie z Państwa życzeniem.

W cenie szkolenia przeprowadzimy również doradztwo metodyczne (indywidualne i zbiorowe)

CENA SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI OBEJMUJE:

 • materiały szkoleniowe
 • doradztwo metodyczne
 • certyfikat
 • serwis kawowy

WEWNĘTRZNE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Możemy zorganizować dla Was kursy i szkolenia dla nauczycieli na dowolny temat, który przygotujemy na Wasze indywidualne zamówienie. Tematyka dowolna z zakresu: pedagogiki, psychologii, oligofrenopedagogiki, specjalnych potrzeb, metodyki kształcenia oraz terapii. Organizujemy zarówno szkolenia zewnętrzne jak i wewnętrzne. Jeżeli chcecie przeprowadzić szkolenie na terenie własnej placówki, tylko dla własnych pracowników, jest możliwość ustalenia dowolnego , dogodnego terminu takiego szkolenia. Ceny szkoleń są elastyczne, ustalane indywidualnie i zależą od czasu trwania szkolenia jak również liczby uczestników.

CENY SZKOLEŃ DO NEGOCJACJI !!!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

GET – SZKOLENIA I DORADZTWO

 Grupa Edukatorów Trenerów

 01- 466 Warszawa   ul. Powstańców Śląskich 85/ 72

elzbietagadomska@get-szkolenia.pl  tel : 606136970