TEMAT: ”RAZEM – EFEKTYWNA PRACA ZESPOŁU  TERAPEUTÓW I INNYCH PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI SPOŁECZNYCH  W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

 

PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Elżbieta Gadomska – wieloletni edukator – trener, prowadzący szkolenia dla terapeutów, instruktorów terapii zajęciowej, nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców na terenie całego kraju. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE, doradca i konsultant metodyczny z wieloletnim doświadczeniem akademickim, czynnie pracujący terapeuta. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania placówką oświatową oraz ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie doskonalenia pracy nauczycieli, dyrektorów szkól i terapeutów, pracowników socjalnych i innych. Autor „grantów” specjalistycznych, projektów edukacyjnych oraz licznych programów warsztatów, szkoleń ,kursów  w tym doskonalących i kwalifikacyjnych. Konsultant metodyczny i trener Ogólnopolskiego Programu EFS „SZKOŁA MARZEŃ”. Ponadto, redaktor naczelny „Kwartalnika Pedagogicznego” oraz autor licznych publikacji z zakresu pedagogiki, dydaktyki kształcenia, psychologii, metodyki terapii, specjalnych potrzeb oraz pomocy społecznej i  pracy z osobami niepełnosprawnymi w WTZ, ŚDS, DPS i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Jako jedna z pierwszych edukatorów w latach 2004 – 2012 skutecznie wdrażała innowacyjne rozwiązania metodyczne,  min z zakresu: „Konstruowania indywidualnych programów terapii zajęciowej” oraz „Oceniania i ewaluacji procesu terapeutycznego” w w/w placówkach na terenie całego kraju

 

UCZESTNIK SZKOLENIA POWINIEN:

 

  • znać podstawy prawno–formalne powoływania Zespołów Terapeutyczno-Opiekuńczych, Rady Programowej i innych w zakresie współpracy i współdziałania ich członków
  • wiedzieć jakie są etapy tworzenia zespołu, rodzaje zespołów i ich cechy
  • znać zasady organizacji  pracy w grupie i sposoby pracy zadaniowej w Zespole
  • rozumieć psychologiczne mechanizmy komunikacji członków Zespołu
  • umieć współpracować w zakresie konstruowania planów, programów i innej  dokumentacji terapeutów
  • znać rolę, zadania i funkcje lidera Zespołu
  • rozumieć korzyści pracy zespołowej w placówce

 

ADRESACI SZKOLENIA:

Środowiskowe Domy Samopomocy Społecznej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Domy Pomocy Społecznej

Nauczyciele i terapeuci, instruktorzy, pracujący w różnorodnych placówkach opiekuńczo- wychowawczych, leczniczych

 

UWAGA: Organizujemy szkolenia  na terenie Państwa Placówek na terenie całego kraju. Tematyka dowolna z zakresu:

pedagogiki,  psychologii, oligofrenopedagogiki, specjalnych potrzeb, metodyki kształcenia oraz terapii   

 

CENY DO NEGOCJACJI

 

 GET – SZKOLENIA I DORADZTWO

 Grupa Edukatorów Trenerów

 01- 466 Warszawa   ul. Powstańców Śląskich 85/ 72

www.get-szkolenia.pl  elzbietagadomska@get-szkolenia.pl  tel : 606136970