BYĆ…
WIEDZIEĆ…
dzielić się nieznanym,
inspirującym i …spełniającym”

 

 

KFS – KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY 2024r

WSPÓŁPRACUJEMY I SZKOLIMY

TYSIĄCE PRZESZKOLONYCH PRACOWNIKÓW

 

NOWY ROK, nowe plany, wyzwania i zamierzenia, ale też nowe formy, ciekawe tematy i inspirujące programy szkoleń.

Warto rozwijać się nieustannie i zadbać o swój rozwój w tym o własny dobrostan poznawczy.

Zapraszam serdecznie do kolejnych, udanych i spełnionych spotkań. Niech każda rozmowa, będzie dla nas wielką przyjemnością intelektualną.

 

NOWOŚĆ!!! Od tego roku poza innymi proponujemy nowe formy szkoleniowe:

–  psychoedukacja rodzin osób niepełnosprawnych w zakresie współpracy z instytucją pomocy społecznej oraz asystentów osobistych w ramach opieki wytchnieniowej

–  indywidualne – osobiste  szkolenia online na zamówienie wg OFERTY 2024r

 

Poniżej tematy szkoleń, które są wymogiem formalnym wynikającym z rozporządzeń MPRiPS sugerowane w formie indywidualnej:

1. Kształtowanie umiejętności życiowo-społecznych i motywacyjnych osób niepełnosprawnych – treningi nawyków celowej aktywności w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych rozporz. MPiPS z dnia 22 września 2005r

2. „Kształtowanie umiejętności życiowo-społecznych i motywacyjnych osób niepełnosprawnych – treningi nawyków celowej aktywności” ŚDS rozporz. MPiPS  z dnia 09.12.2010 r

3. „Treningi umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się z osobami z zaburzoną komunikacją werbalną” ŚDS rozporz.MPRiPS z dnia 18.12.2018r

4. „Kierunki pracy DPS – alternatywne i wspomagające metody komunikowania się z osobami z zaburzona komunikacją werbalną oraz formy i techniki w zakresie przestrzegania praw mieszkańców i zaspakajania ich potrzeb” DPS rozporz. MPRiPS z dnia 17 stycznia 2018r

 

Telefon: 606136970

 

Z pozdrowieniami i zaproszeniem do współpracy.

Elżbieta Gadomska

 

 

TEMATYKA SZKOLEŃ DO TERMINARZA MIESIĘCZNEGO: piątki

1. Rehabilitacja osób dorosłych niepełnosprawnych ze sprzężeniami  – autyzm – spektrum autyzmu a zespól aspergera  NOWOŚĆ z Ustawy „Za Życiem” z dnia 04.11.2016r

2. Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się z osobami z zaburzona komunikacją werbalną rozporz MRPiPS z dnia 18.12.2018r. – NOWOŚĆ

3. Dokumentowanie pracy terapeuty – ocenianie i ewaluacja procesu terapeutycznego z elementami superwizji. NOWOŚĆ – z pakietem narzędzi

4. Kultura organizacyjna rozwoju instytucji pomocy społecznej – superwizyjne zarządzanie motywacją zespołu pracowniczego

5. Profesjonalizm usług opiekuńczo -rehabilitacyjnych osobistego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej – w ramach opieki wytchnieniowej

l.p Data Temat Miasto
1 28.01.24 Kultura organizacyjna rozwoju instytucji pomocy społecznej – superwizyjne zarządzanie motywacją zespołu pracowniczego TORUŃ
2 04.02.24 Dokumentowanie pracy terapeuty – ocenianie i ewaluacja procesu terapeutycznego z elementami superwizji. NOWOŚĆ – z pakietem narzędzi WARSZAWA
3 11.02.24 Rehabilitacja osób dorosłych niepełnosprawnych ze sprzężeniami  – autyzm – spektrum autyzmu a zespól aspergera  NOWOŚĆ z Ustawy „Za Życiem” z dnia 04.11.2016r KATOWICE
4 18.02.24 Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się z osobami z zaburzona komunikacją werbalną rozporz MRPiPS z dnia 18.12.2018r. – NOWOŚĆ LUBLIN
5 25.02.24 Kultura organizacyjna rozwoju instytucji pomocy społecznej – superwizyjne zarządzanie motywacją zespołu pracowniczego GDAŃSK
6 04.02.24 Kultura organizacyjna rozwoju instytucji pomocy społecznej – superwizyjne zarządzanie motywacją zespołu pracowniczego KRAKOW
7 11.03.24 Rehabilitacja osób dorosłych niepełnosprawnych ze sprzężeniami  – autyzm – spektrum autyzmu a zespól aspergera  NOWOŚĆ z Ustawy „Za Życiem” z dnia 04.11.2016r BYDGOSZCZ
8 18.03.24 Kultura organizacyjna rozwoju instytucji pomocy społecznej – superwizyjne zarządzanie motywacją zespołu pracowniczego POZNAŃ
9 25.03.24 Kultura organizacyjna rozwoju instytucji pomocy społecznej – superwizyjne zarządzanie motywacją zespołu pracowniczego ŁÓDŹ
11 01.04.24 Dokumentowanie pracy terapeuty – ocenianie i ewaluacja procesu terapeutycznego z elementami superwizji. NOWOŚĆ – z pakietem narzędzi GDAŃSK
12

 

15.04.24 Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się z osobami z zaburzona komunikacją werbalną rozporz MRPiPS z dnia 18.12.2018r. – NOWOŚĆ WARSZAWA
13 22.04.24 Kultura organizacyjna rozwoju instytucji pomocy społecznej – superwizyjne zarządzanie motywacją zespołu pracowniczego WROCŁAW
14 06.05.24 Rehabilitacja osób dorosłych niepełnosprawnych ze sprzężeniami  – autyzm – spektrum autyzmu a zespól aspergera  NOWOŚĆ z Ustawy „Za Życiem” z dnia 04.11.2016r KATOWICE
15 13.05.24 Profesjonalizm usług opiekuńczo -rehabilitacyjnych osobistego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej – w ramach opieki wytchnieniowej OLSZTYN

 

16 20.05.24 Rehabilitacja osób dorosłych niepełnosprawnych ze sprzężeniami  – autyzm – spektrum autyzmu a zespól aspergera  NOWOŚĆ z Ustawy „Za Życiem” z dnia 04.11.2016r GDAŃSK
17 27.05.24 Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się z osobami z zaburzona komunikacją werbalną rozporz MRPiPS z dnia 18.12.2018r. – NOWOŚĆ TORUŃ
18 03.06.24 Kultura organizacyjna rozwoju instytucji pomocy społecznej – superwizyjne zarządzanie motywacją zespołu pracowniczego BIAŁYSTOK
19 12.06.24 Rehabilitacja osób dorosłych niepełnosprawnych ze sprzężeniami  – autyzm – spektrum autyzmu a zespól aspergera  NOWOŚĆ z Ustawy „Za Życiem” z dnia 04.11.2016r KRAKÓW
20 20.06.24 Rehabilitacja osób dorosłych niepełnosprawnych ze sprzężeniami  – autyzm – spektrum autyzmu a zespól aspergera  NOWOŚĆ z Ustawy „Za Życiem” z dnia 04.11.2016r WARSZAWA
21 27.06.24 Dokumentowanie pracy terapeuty – ocenianie i ewaluacja procesu terapeutycznego z elementami superwizji. NOWOŚĆ – z pakietem narzędzi KIELCE