Szkolenia dla pracowników MOPS

Zapraszamy Państwa gorąco do korzystania z naszej oferty szkolenia dla pracowników MOPS. Nasze profesjonalne szkolenia są przeznaczone głównie dla pracowników socjalnych, opiekunów, terapeutów i kadr MOPS, pragnących zwiększać swoje zawodowe kompetencje oraz poszerzyć posiadaną już wiedzę. Możemy przeprowadzić szkolenie w wybranym przez Państwa miejscu oraz czasie.

SZKOLENIE DLA MOPS

Organizujemy szkolenia zewnętrzne i SZKOLENIA WEWNĘTRZNE – szkolenie może odbyć się w siedzibie Waszej placówki na terenie całego kraju. Wystarczy napisać nam o wybranym przez Państwa miejscu i czasie w formularzu kontaktowym.

Zapisz się już teraz – skorzystaj z formularza zgłoszeniowego

elzbietagadomska@get-szkolenia.pl  tel: 606136970

ŁĄCZYMY NAJLEPSZĄ WIEDZĘ TEORETYCZNĄ Z NAJLEPSZĄ PRAKTYKĄ

SPRAWDŹ KOMPLETNĄ LISTĘ NASZYCH SZKOLEŃ

PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEŃ DLA OPIEKUNÓW MOPS:

 • Dokumentowanie pracy terapeuty – ocenianie ewaluacja procesu terapeutycznego z elementami superwizji.
 • Alternatywne metody i formy i techniki pracy warsztatowej- superwizyjne zarządzanie metodyką zorientowaną na proces terapeutyczny.
 • Przestrzeganie praw mieszkańców oraz praw uczestników  procesu terapeutycznego DPS, WTZ, MOPS i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych; skuteczność oddziaływań terapeutycznych.
 • Motywowanie uczestników procesu terapeutycznego do aktywnego uczestnictwa – nowoczesne metody i formy terapii.
 • Jak konstruować Indywidualny Plan Wsparcia dla mieszkańca DPS – rola i zadania Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego w zakresie diagnozy i zaspakajania potrzeb osoby niepełnosprawnej (pakiet narzędzi, przykładowe wzory).
 • Współpraca z rodziną i opiekunami prawnymi osób niepełnosprawnych w placówkach pomocy społecznej i placówkach terapeutycznych.
 • Asertywne mechanizmy interpersonalnej komunikacji w zespole terapeutycznym oraz z osobą niepełnosprawną.
 • Kultura rozwoju organizacji – profesjonalizm terapeuty w zarządzaniu komunikacją na poziomie współpracy z podopiecznym oraz w Zespole Terapeutycznym.
 • Praca z trudnym klientem pomocy społecznej – skuteczność oddziaływań terapeutycznych.

SZKOLENIA MOPS SĄ :

 • profesjonalne – zapewniają zaangażowanie uczestników
 • interesujące – prowadzone dynamicznie i ciekawie
 • praktyczne – dające przydatne i nowe umiejętności
 • skuteczne
 • aktywne
 • interaktywne – wykorzystujemy techniki multimedialne
 • zapewniające miłą atmosferę – tworzymy twórczy klimat
 • w atrakcyjnych cenach – dostosowujemy się do możliwości placówki

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW MIEJSKICH OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

W standardzie szkolenia dla pracowników MOPS są 1 – dniowe, trwające do 7-8 godzin, prowadzone w godz: 10 – 18

W cenie każdego naszego szkolenia przewidziane jest również doradztwo metodyczne (konsultacje indywidualne oraz grupowe)

CENA SZKOLENIA DLA KADR MOPS OBEJMUJE:

 • szkoleniowe materiały
 • certyfikat odbycia szkolnia
 • serwis kawowy

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE DLA MOPS

Tematykę szkoleń dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników, możemy przeprowadzić szkolenie na dowolny, interesujący Państwa temat, w siedzibie Waszej instytucji na terenie całej Polski.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I WSPÓŁPRACY !!!

GET – SZKOLENIA I DORADZTWO

 Grupa Edukatorów Trenerów

 01- 466 Warszawa   ul. Powstańców Śląskich 85/ 72

elzbietagadomska@get-szkolenia.pl  tel: 606136970