2

UWAGA PROMOCJA!!!

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA 2 SZKOLEŃ TEMATYCZNYCH W CIĄGU JEDNEGO DNIA – 2 certyfikaty, 2 teczki materiałów szkoleniowych wraz z pakietem narzędzi metodycznych; koszt szkolenia znacznie tańszy.

POZWALA TO ZNACZNIE OBNIŻYĆ KOSZT

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

OFERTA SZKOLENIOWA DLA PRACOWNIKÓW DPS

OFERTA SZKOLENIOWA DLA PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

OFERTA SZKOLENIOWA DLA SDS, WTZ, DDP, KLUB SENIORA

OFERTA SZKOLENIOWA DLA RCPS, PCPR, MOPS, OPS, GOPS

Zapraszamy bardzo serdecznie do zapoznania się z pełną ofertą prowadzonych przez nas szkoleń. Szkolenia te przeznaczone są głównie dla terapeutów i pracowników socjalnych, chcących poszerzać swoją wiedzę i zwiększać kompetencje.

Firma Szkoleniowa GET – SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska proponuje poniżej poszerzoną OFERTĘ PROGRAMOWĄ 2024r, uzupełnioną po diagnozie potrzeb i oczekiwań instytucji pomocy społecznej i zachęca do organizowania szkoleń wewnętrznych – zamkniętych w siedzibie Waszej placówki. Zapraszamy również do udziału w szkoleniach zewnętrznych organizowanych w salach konferencyjnych na terenie całego kraju.
Wzorem lat poprzednich, zapraszamy również do uczestnictwa w szkoleniach wyjazdowych organizowanych dla kadry kierowniczej i terapeutów.
Nadmieniamy, że realizujemy szkolenia finansowanie przez KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy przy PUP) – opracowujemy programy szkoleń.

Firma GET – SZKOLENIA jest wpisana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym
2.14/00161/2016.

TEMATYKĘ szkoleń dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników DPS, DDPS, WTZ, SDS ,OREW, ROPS, MOPS, OPS, GOPS

Opracowujemy również tematy szkoleń na indywidualne zamówienie placówki!

Zapisz się już teraz – skorzystaj z formularza zgłoszeniowego

elzbietagadomska@get-szkolenia.pl  tel: 606136970

OFERTA PROGRAMOWA DLA TERAPEUTÓW 2024

PONAD 20 LAT  PRAKTYKI SZKOLENIOWEJ  DLA PLACÓWEK  POMOCY SPOŁECZNEJ
 W SKALI OGÓLNOPOLSKIEJ
DUŻO PRAKTYKI!!!
   • Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych osób niepełnosprawnych – treningi nawyków celowej aktywności rozporz MPiPS z dnia 09.12.2010r.
   • Rehabilitacja osób dorosłych niepełnosprawnych ze sprzężeniami – autyzm-spektrum autyzmu a zespół Aspergera NOWOŚĆ z Ustawy „Za Życiem” z dnia 04.11.2016r
   • Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się z osoba z zaburzona komunikacja werbalna, rozporz MRPiPS z dnia 18.12.2018r. – NOWOŚĆ
   • Jak skutecznie rozwijać indywidualny system językowy osoby dorosłej niepełnosprawnej – praktyka wykorzystania alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji
   • Terapia zajęciowa; profesjonalne metody oddziaływań terapeutycznych w procesie rehabilitacji.
   • Diagnoza funkcjonalna uczestnika – jak metodycznie organizować i prowadzić treningi nawyków celowej aktywności. (pakiet narzędzi NOWOŚĆ)
   • Motywowanie uczestników procesy terapeutycznego do aktywnego uczestnictwa – nowoczesne metody i formy terapii NOWOŚĆ
   • Jak konstruować Indywidualne Programy Terapeutyczne? – w świetle obowiązującego prawa.
   • „Opiekun osoby niepełnosprawnej” – rola, zadania, funkcja, autorytet.
   • „TERAPEUTA ZAJĘCIOWY” – rola, zadania, funkcja, autorytet
   • „RAZEM” – efektywna praca zespołu Zespołu Terapeutyczno– Opiekuńczego oraz innych pracowników placówki; rola, funkcja znaczenie w zakresie programowania i planowania pracy terapeutycznej
   • Przestrzeganie praw mieszkańców oraz zaspakajanie potrzeb uczestników procesu terapeutycznego – skuteczność oddziaływań terapeutycznych.
   • Osobisty Asystent Osoby Niepełnosprawnej – specyfika pracy socjalnej.
   • Rola i zadania pracownika pierwszego kontaktu w realizacji potrzeb mieszkańców DPS.
   • Motywowanie uczestników procesy terapeutycznego do aktywnego udziału w procesie terapeutycznym – nowoczesne metody, techniki i formy terapii NOWOŚĆ
   • Asertywne mechanizmy interpersonalnej komunikacji w zespole terapeutycznym oraz z osobą niepełnosprawną.
   • Współpraca z rodziną i opiekunami prawnymi osób niepełnosprawnych w placówkach pomocy społecznej i placówkach terapeutycznych.
   • Dokumentowanie pracy terapeuty – ocenianie i ewaluacja procesu terapeutycznego z elementami superwizji. NOWOŚĆ – z pakietem narzędzi.
   • Superwizja a efektywny rozwój zespołu w zakresie programowania, planowania oraz zaspakajania potrzeb i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
   • Kultura rozwoju procesu terapeutycznego – profesjonalizm terapeuty w zarządzaniu komunikacją na poziomie współpracy z podopiecznym oraz w Zespole Terapeutycznym.
   • Efektywny proces terapeutyczny – superwizyjne zarządzanie metodyką i metodologią zorientowaną na proces terapeutyczny.
   • Motywacyjne mechanizmy zarządzania jakością rozwoju procesu terapeutycznego.
   • Rodzina dziecka niepełnosprawnego – rola, cele, funkcja, zadania – autorytet.
   • Rodzina; mądre rodzicielstwo – dobry kontakt z osobą niepełnosprawną.
   • Umiejętności życiowo-społeczne i motywacyjne osób niepełnosprawnych; treningi nawyków celowej aktywności.
   • Modelowanie zachowań społecznych – budowanie autonomii życiowej.
   • Autorytet rodzica; rozwój osobisty i kompetencje wychowawcze.
   • Jak pomóc sobie w sytuacjach trudnych w opiece nad osobami niepełnosprawnymi.
   • Świat osoby niepełnosprawnej – umiejętności i aktywności rodzicielskie w kształtowaniu nawyków i zachowań życiowych i społecznych.
   • Superwizyjne zarządzanie ocenianiem, motywacją oraz nowoczesną metodyką zorientowaną na proces terapeutyczny.
   • Kultura organizacyjna placówki a efektywna rola i zadania zespołu terapeutycznego a stres i wypalenie zawodowe.
   • Metodyka terapii i pracy socjalnej; terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.
   • Motywowanie do aktywności – świadome i skuteczne relacje opiekuna osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikacji interpersonalnej.
   • Superwizyjne zarządzanie komunikacją na poziomie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego – stres a wypalenie zawodowe.
   • Efektywna komunikacja interpersonalna na poziomie zespołu terapeutycznego oraz z uczestnikiem procesu terapeutycznego.
   • Agresywny mieszkaniec – skuteczność oddziaływań terapeutycznych.
   • Rola terapeuty w rozwijaniu autonomii osobistej i życiowej dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi.
   • Profesjonalizm usług terapeutycznych; stres a wypalenie zawodowe.
   • Zachowania agresywne i autoagresywne osób niepełnosprawnych.
   • Rozwój osobisty i zawodowy terapeuty z elementami superwizji; stres a wypalenie zawodowe. NOWOŚĆ
   • Kierunki pracy DPS- metody i formy w zakresie przestrzegania praw i zaspakajania potrzeb mieszkańca

   OFERTA PROGRAMOWA „PSYCHOEDUKACJA dla RODZICÓW – 2024 r

   • Potrzeby osób niepełnosprawnych a umiejętności wychowawcze rodziny.
   • Postawy wychowawcze rodziny i ich wpływ na rozwój osób niepełnosprawnych.
   • Kształtowanie umiejętności społecznych i nawyków z zakresu życia codziennego.
   • Podopieczny jako pełnoprawny uczestnik życia społecznego.
   • Jak komunikować się z osobą niepełnosprawną.
   • Zachowania trudne osób niepełnosprawnych – skuteczna rehabilitacja
   • Zaburzenia psychiczne osób niepełnosprawnych intelektualnie
   • Kompetencje społeczne rodziny w rehabilitacji osób niepełnosprawnych
   • Współpraca rodziny z placówką pomocy społecznej
   • Stymulacja polisensoryczna w terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych
   • Rodzina dziecka niepełnosprawnego – rola, cele, funkcja, zadania – autorytet.
   • Prawa i potrzeby osób niepełnosprawnych a postawy rodzicielskie
   • Rodzina; mądre rodzicielstwo – dobry kontakt z osobą niepełnosprawną
   • Umiejętności życiowo-społeczne i motywacyjne osób niepełnosprawnych; treningi nawyków celowej aktywności
   • Modelowanie zachowań społecznych- budowanie autonomii życiowej
   • Autorytet rodzica; rozwój osobisty i kompetencje wychowawcze.
   • Jak pomóc sobie w sytuacjach trudnych w opiece nad osobami niepełnosprawnymi
   • Świat osoby niepełnosprawnej – umiejętności i aktywności rodzicielskie w kształtowaniu nawyków i zachowań życiowych i społecznych.

   TEMATYKĘ szkoleń dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań
   uczestników DPS, DDPS, WTZ, SDS ,OREW, ROPS, MOPS, OPS, GOPS

   MIEJSCE, TERMIN, LICZBA UCZESTNIKÓW – do ustalenia z Zamawiającym
   CZAS TRWANIA SZKOLENIA – do ustalenia

   KOSZT SZKOLENIA – ustalany elastycznie, w zależności od liczby uczestników i zakresu tematycznego szkolenia.

   RZETELNA WIEDZA I SPRAWDZONE UMIEJĘTNOŚCI

   BOGATA TECZKA MATERIAŁÓW METODYCZNYCH

   Przygotowujemy tematy szkoleń na indywidualne zamówienie placówki.

   PROWADZIMY SZKOLENIA ONLINE; WYBRANE SZKOLENIA NA PLATFORMIE STRONY WWW (zakładka Szkolenia Online)

   PROWADZIMY SZKOLENIA DLA GRUP PRACOWNICZYCH Z WYKORZYSTANIEM  DOSTĘPNYCH KOMUNIKATORÓW INTERNETOWYCH

   ORGANIZUJEMY WEBINARY – DORADZTWO

   Zapisz się już teraz – skorzystaj z formularza zgłoszeniowego

   elzbietagadomska@get-szkolenia.pl  tel: 606136970

   CENY DO NEGOCJACJI  !!!