Skorzystaj z naszego formularza zgłoszeniowego i zapisz się na szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.

Posiadamy szeroki wybór szkoleń skierowanych do nauczycieli, terapeutów oraz pracowników instytucji takich jak domy pomocy społecznej.

Temat szkolenia: (wymagane)

Miejsce szkolenia (wymagane)

Termin szkolenia (wymagane)

Dane zamawiającego:
Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

PROMOCJA: W przypadku zgłoszenia minimum 3 osób - rabat 10% od grupy !

Zgłaszam na szkolenie następujące osoby:
osoba: 1
osoba: 2
osoba: 3
osoba: 4
osoba: 5
osoba: 6
osoba: 7
osoba: 8

Dane do faktury VAT:
Nazwa

Adres

Numer NIP

Twoje zapytanie: (opcjonalne)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu GET- SZKOLENIA i DORADZTWO jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem szkolenia

Rezygnację z udziału w szkoleniu powinna dokonać osoba zgłoszona również nie później niż 3 dni robocze przed szkoleniem. Po tym okresie będzie zobowiązana do zapłaty pełnej odpłatności za szkolenie.