Skorzystaj z naszego formularza zgłoszeniowego i zapisz się na szkolenie w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.

Posiadamy szeroki wybór szkoleń skierowanych do nauczycieli, terapeutów oraz pracowników instytucji takich jak domy pomocy społecznej.

  Temat szkolenia: (wymagane)

  Miejsce szkolenia (wymagane)

  Termin szkolenia (wymagane)

  Dane zamawiającego:
  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  PROMOCJA: W przypadku zgłoszenia minimum 3 osób - rabat 10% od grupy !

  Zgłaszam na szkolenie następujące osoby:
  osoba: 1
  osoba: 2
  osoba: 3
  osoba: 4
  osoba: 5
  osoba: 6
  osoba: 7
  osoba: 8

  Dane do faktury VAT:
  Nazwa

  Adres

  Numer NIP

  Twoje zapytanie: (opcjonalne)

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu GET- SZKOLENIA i DORADZTWO jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem szkolenia

  Rezygnację z udziału w szkoleniu powinna dokonać osoba zgłoszona również nie później niż 3 dni robocze przed szkoleniem. Po tym okresie będzie zobowiązana do zapłaty pełnej odpłatności za szkolenie.