TEMAT:  „TERAPEUTA ZAJĘCIOWY”- ROLA, ZADANIA, FUNKCJE,  AUTORYTET 

   

PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Elżbieta Gadomska – wieloletni edukator – trener, prowadzący szkolenia dla terapeutów, instruktorów terapii zajęciowej, nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców na terenie całego kraju. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE, doradca i konsultant metodyczny z wieloletnim doświadczeniem akademickim, czynnie pracujący terapeuta. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania placówką oświatową oraz ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie doskonalenia pracy nauczycieli, dyrektorów szkól i terapeutów, pracowników socjalnych i innych. Autor „grantów” specjalistycznych, projektów edukacyjnych oraz licznych programów warsztatów, szkoleń ,kursów  w tym doskonalących i kwalifikacyjnych. Konsultant metodyczny i trener Ogólnopolskiego Programu EFS „SZKOŁA MARZEŃ”. Ponadto, redaktor naczelny „Kwartalnika Pedagogicznego” oraz autor licznych publikacji z zakresu pedagogiki, dydaktyki kształcenia, psychologii, metodyki terapii, specjalnych potrzeb oraz pomocy społecznej i  pracy z osobami niepełnosprawnymi w WTZ, ŚDS, DPS i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Jako jedna z pierwszych edukatorów w latach 2004 – 2012 skutecznie wdrażała innowacyjne rozwiązania metodyczne,  min z zakresu: „Konstruowania indywidualnych programów terapii zajęciowej” oraz „Oceniania i ewaluacji procesu terapeutycznego” w w/w placówkach na terenie całego kraju

 

UCZESTNIK SZKOLENIA POWINIEN:

 – znać podstawy prawno-zawodowe terapeuty

– rozumieć istotę terapii  w wymiarze psychologii humanistycznej

– umieć określić cechy psychoosobowe, predyspozycje oraz umiejętności zawodowe terapeuty

– umieć diagnozować potrzeby uczestników i stosować diagnozę funkcjonalną

– potrafić konstruować plany wspierająco- aktywizujące i programy terapii zajęciowej

– znać procedury osiągania celów : metody, techniki, formy terapii i rehabilitacji

– stosować ocenianie wspierające uczestników

 

ADRESACI SZKOLENIA:

Środowiskowe Domy Samopomocy Społecznej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Domy Pomocy Społecznej

Nauczyciele i terapeuci, instruktorzy, pracujący w różnorodnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, leczniczych

 

 

UWAGA: Organizujemy szkolenia  na terenie Państwa Placówek. Tematyka dowolna z zakresu

pedagogiki,  psychologii, oligofrenopedagogiki, specjalnych potrzeb, metodyki kształcenia oraz terapii   

 

CENY DO NEGOCJACJI

 

GET – SZKOLENIA I DORADZTWO

Grupa Edukatorów Trenerów

01-466 Warszawa, ul, Powstańców Śląskich 85/72

www.get-szkolenia.pl  elzbietagadomska@get-szkolenia.pl  tel: 606136970