KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWO – SPOŁECZNYCH I MOTYWACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – TRENINGI NAWYKÓW CELOWEJ AKTYWNOŚCI

Uncategorized
Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Kurs jest opracowany zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Pracy i Polityki Społecznej :

 • z dnia 09.12.2010r – rozporządzenie MPiPS w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz.U.2014.poz.1752)
 • z dnia 6 lipca 2006r zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.2006, poz.943)
 • z dnia 4 grudnia 2014r zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U.2014.poz.1752

Edukator – trener ma bogate doświadczenia praktyczne wpisane w wieloletnią praktykę szkoleniową odbywaną w placówkach pomocy społecznej na terenie całego kraju, min. WTZ, SDS, DPS oraz placówkach oświatowych. Formuła kursu cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na użyteczność przekazywanych treści i metodykę kursu.

Kurs składa się się z 4 modułów, każdy po 2 h.

Każdy moduł składa się z 2 lekcji, każda po 1h.

Nasz program szkolenia oparty jest o oryginalne, autorskie materiały szkoleniowe wypracowane na szkoleniach stacjonarnych przez okres 20 lat na terenie całej Polski i poddawane systematycznej ewaluacji .

Bogate materiały szkoleniowe to rzetelna, sprawdzona i zweryfikowana wiedza i umiejętności praktyczne wypracowane min. podczas licznych ćwiczeń przez terapeutów.

Szkolenie w całości jest w formie online, opatrzone egzaminem końcowym w formie testu.

Na podstawie wyniku zdanego egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat o ukończeniu szkolenia, oraz autorskie materiały szkoleniowe do którego upoważniona jest tylko GET- SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska.

Materiały szkoleniowe i CERTYFIKAT (na którym nie ma adnotacji „szkolenie online”) wydrukujesz samodzielnie z pliku pdf.

Istnieje możliwość wykupienia i wysyłki certyfikatu w wersji papierowej ukończonego szkolenia.
CENNIK
1 certyfikat 35 zł
2-5 certyfikaty po 20 zł
6-10 certyfikaty po 15 zł
pow. 10 certyfikatów po 12 zł
Wysyłka certyfikatu/ów/ nastąpi po dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy firmy:
GET-SZKOLENIA
Grupa Edukatorów Trenerów
Elżbieta Gadomska
01-466 Warszawa
ul. Powstańców Śląskich 85 lok. 72
Alior Bank: 90 2490 0005 0000 4500 1951 1666

OD PIERWSZEGO DNIA OTRZYMUJESZ PEŁNY DOSTĘP DO KURSU, KTÓRY JEST NIELIMITOWANY

Wybierając kurs uczysz się i zdobywasz wiedzę i umiejętności w dowolnym dla siebie czasie i miejscu z dowolnego , wybranego przez siebie urządzenia; komputer,  smartfon, tablet

 • Uczysz się w sposób bezstresowy ,mając dostęp 24/h przez 7 dni w tygodniu do profesjonalnych materiałów szkoleniowych.
 • Czas trwania szkolenia zależny jest od twoich osobistych preferencji i związku z tym twój harmonogram nauki wykształci pozytywne nawyki z zakresu indywidualnej ścieżki rozwoju.
 • Zapewniamy merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce.

Możliwość zniżki na następne szkolenia.
W przypadku wykupienia kolejnego – drugiego i następnych kursów stosujemy zniżkę 10% od każdego kolejnego kursu.

Show More

What Will You Learn?

 • zrozumiesz wartość psychologicznych aspektów rozwojowych z zakresu jakości życia osób z niepełnosprawnościami
 • poznasz zasady organizacji i planowania procesu terapeutycznego w wymiarze holistycznym
 • poznasz charakterystykę kliniczną - klasyfikacje różnych niepełnosprawności
 • będziesz umiał diagnozować potrzeby i oczekiwania uczestnika terapii
 • będziesz potrafił skonstruować indywidualny profil psychoosobowy podopiecznego
 • poznasz prosty model konstruowania Indywidualnego Planu Terapeutycznego
 • będziesz umiał opracować trening umiejętności społecznych i zastosujesz go w IPT
 • poznasz techniki motywacyjne w pracy z osobą niepełnosprawną
 • nauczysz się jak współpracować z rodziną osoby niepełnosprawnej

Course Content

Moduł 1 „Aspekty psychologiczno–prawne w pracy z osobami niepełnosprawnymi”

 • Lekcja 1 „Humanizacja zarządzania jakością procesu terapeutycznego”
  45:45
 • Lekcja 2 „Zasady organizacji terapii w wymiarze zarządzania jakością rozwoju placówki terapeutycznej”
  24:23

Moduł 2 „Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczestnika terapii a umiejętności życiowo-społeczne i motywacyjne”

Moduł 3 „Motywacja a proces komunikacyjny w procesie terapeutycznym”

Moduł 4 „Indywidualne Plany Terapeutyczne a treningi nawyków celowej aktywności”

Egzamin końcowy

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet