SZKOLENIA WYJAZDOWE -POMOC SPOŁECZNA – ZAKOPANE – MAJ 2016

W odpowiedzi na liczne zgłoszenia mamy przyjemność poinformować, że organizujemy i serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w

SZKOLENIACH WYJAZDOWYCH W ZAKOPANEM

I grupa: 17.05.16 r. – 19.05.16 r.

II grupa: 19.05.16 r. – 21.05.16 r.

W związku z poszukiwaniem optymalnego modelu zarządzania rozwojem placówki i organizacji zajęć terapeutycznych – zapraszamy na kolejny, interesujący warsztat – specjalnie przygotowany dla kadry zarządzającej.

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji zawodowych i osobistych połączonych z chwilą relaksu. Szkolenie obejmuje w swoim zakresie zarządzanie jakością na poziomie metodologii organizacji rozwoju instytucji pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych oraz metodyki terapii i warsztatu pracy terapeuty. Kierowane są do kadry kierowniczej, w tym dyrektorów, kierowników działów terapeutycznych, wizytatorów, koordynatorów terapii, pracowników socjalnych psychologów, pedagogów, instruktorów terapii zajęciowej WTZ, ŚDS, DPS, OPS, MOPS, itp.

Szkolenie wyjazdowe trwa 3 dni. Przyjazd uczestników przewidziany jest we wtorek – rozpoczyna się obiadem. Wyjazd w czwartek po obiedzie.

W ramach szkolenia uczestnicy odbędą 2 szkolenia tematyczne. Na zakończenie każdego szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat oraz materiały szkoleniowe.

W zakresie zadań edukatora – trenera są również tematyczne panele dyskusyjne oraz konsultacje zbiorowe i indywidualne. Szkolenie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń terapeutycznych oraz nawiązania kontaktów zawodowych. Każde zapytanie uczestnika nie pozostanie bez odpowiedzi.
Szkolenie ma również charakter integracyjny. Przewidziana jest wycieczka plenerowa oraz uroczysta kolacja.

MIEJSCE: Zakopane Hotel ”HYRNY” ul. Piłsudskiego 20

DATA SZKOLENIA : I GRUPA 17.05.16 r. – 19.05.16 r.

                                  II GRUPA 19.05.16 r. – 21.05.16 r.

KOSZT UCZESTNICTWA 1 OSOBY: 980 zł brutto

EDUKATOR-TRENER: Elżbieta Gadomska

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:
– zajęcia warsztatowe,
– certyfikat ukończenia szkolenia,
– materiały szkoleniowe,
– całodzienne wyżywienie,
– serwis kawowy,
– zakwaterowanie /2 noclegi/ w pokojach 2 osobowych w Hotelu ”HYRNY” z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT, Internet.

Dodatkowo: w cenie pobytu:
– dwa spotkania integracyjne
– basen ,sala aerobowa, siłownia,
– na terenie obiektu znajduje się Centrum Odnowy Biologicznej w której za opłatą można skorzystać z jacuzzi, sauny, solarium, gabinetu fizykoterapii oraz kosmetycznego.

PROGRAM GRUPA I DLA KADRY KIEROWNICZEJ

I Dzień – wtorek

17.05.16 r do godz 16 przyjazd i zameldowanie uczestników

17.05.16 r godz: 16 – 18 szkolenie

Szkolenie temat I : „Kultura rozwoju organizacji placówki terapeutycznej w zakresie planowania ,programowania pracy oraz zaspakajania potrzeb i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych”

17.05.16 r godz: 20 kolacja

II Dzień – środa

18.05.16 r godz: 7 – 9 śniadanie

18.05.16 r godz: 9 – 16 szkolenie z przerwą na obiad

18.05.16 r godz: 9 – 12 Szkolenie temat I : „Kultura rozwoju organizacji placówki terapeutycznej w zakresie planowania ,programowania pracy oraz zaspakajania potrzeb i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych”

18.05.16 r godz: 12 – 16 Szkolenie temat II : Superwizyjne zarządzanie motywacją pracownika – efektywna rola i zadania zespołu terapeutycznego a stres i wypalenie zawodowe.

18.05.16 r godz 16.30 –19 wycieczka z przewodnikiem po okolicy

18.05.16 r godz 19.30 kolacja

18.05.16 r godz. 21 spotkanie integracyjne

III Dzień – czwartek

19.05.16 r godz: 7 – 9 śniadanie

19.05.16 r godz: 9 – 11 czas wolny

19.05.16r godz: 12 obiad

19.05.16r WYJAZD

 

PROGRAM GRUPA II DLA TERAPEUTÓW

Tematyka szkolenia obejmuje budowanie warsztatu pracy terapeuty w zakresie dokumentowania procesu terapeutycznego w tym konstruowania Indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego ,Indywidualnych programów terapii zajęciowej”,Indywidualnych Planów Wsparcia” planowania oraz organizacji pracy placówki i pracowni, a także monitoringu procesu terapeutycznego – „od diagnozy na starcie – do diagnozy na wyjściu”. Do materiałów szkoleniowych dołączamy pełen pakiet dokumentacji terapeuty wraz z przykładowymi rozwiązaniami indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego ,programów terapii zajęciowej i rehabilitacji oraz narzędzia do diagnozy, monitoringu i ewaluacji pracy terapeuty wraz z dokumentacją superwizyjną.

Celem jest również ukazanie metodyki pracy terapeuty zorientowanej na proces terapeutyczny. W związku z tym dokonujemy prezentacji wybranych metod, technik i form terapeutycznych ułatwiających realizację procesu terapeutycznego z zakresu ergoterapii, socjoterapii i arteterapii. Duży nacisk kładziemy na metodologię procesu terapeutycznego terapeuty, ukazując możliwości wykorzystania różnorodnych metod i technik polisensorycznych min. takich jak: Kinezjologia Edukacyjna Denissona, Ruch Rozwijający W.Scherborne, Integracja Sensoryczna, Drama, Dramaterapia.

Zastosowane techniki i formy pracy podczas szkolenia wzmacniają poczucie sukcesu każdego terapeuty w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz porządkują i systematyzują wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i organizacji procesu terapeutycznego a także z zakresu zarządzania rozwojem osobistym każdej ze stron procesu – zasada dwupodmiotowości.

I Dzień – czwartek

19.05.16 r do godz 11 przyjazd i zameldowanie uczestników

19.05.16 r godz: 12 – 17 szkolenie z przerwą na obiad

Szkolenie temat I : „„Dokumentowanie pracy terapeuty – ocenianie i ewaluacja procesu terapeutycznego z elementami superwizji”

19.05.16 r godz: 20 kolacja

II Dzień – piątek

20.05.16 r godz: 7- 9 śniadanie

20.05.16 r godz: 10 -15 szkolenie z przerwą na obiad

Szkolenie temat II : „Motywowanie uczestników do aktywnego udziału w procesie terapeutycznym – nowoczesne metody, techniki i formy terapii”

20.05.16 r godz: 15.30 –19 wycieczka z przewodnikiem po okolicy

20.05.16 r godz : 19.30 kolacja

20.05.16 r godz. 21 – spotkanie integracyjne

II Dzień – sobota

21.05.16 r godz: 7- 9 śniadanie

21.05.16r WYJAZD po śniadaniu

Szczegółowa tematyka w/w szkoleń na stronie: www.get-szkolenia.pl

Elżbieta Gadomska: wieloletni edukator – trener, prowadzący szkolenia dla kadry kierowniczej, DPS, WTZ, ŚS, DPS, terapeutów, instruktorów terapii zajęciowej, nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców na terenie całego kraju. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE, doradca i konsultant metodyczny z wieloletnim doświadczeniem akademickim, czynnie pracujący terapeuta. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania placówką edukacyjna –dyrektor Policealnego Studium Informatycznego oraz ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie doskonalenia pracy kadry zarządzającej, psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, opiekunek pomocy społecznej i innych. Autor „grantów” specjalistycznych, projektów edukacyjnych, terapeutycznych oraz licznych programów warsztatów, szkoleń, kursów w tym doskonalących i kwalifikacyjnych. Kierownik licznych kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych i i ich wykładowca. Konsultant metodyczny i trener Ogólnopolskiego Programu EFS. Ponadto, redaktor naczelny „Kwartalnika Pedagogicznego” oraz autor licznych publikacji z zakresu pedagogiki, dydaktyki kształcenia, psychologii, metodyki terapii, specjalnych potrzeb oraz pomocy społecznej, specjalistycznych usług opiekuńczych i pracy z osobami niepełnosprawnymi w ROPS, MOPS GOPS OPS, PCPR WTZ, ŚDS, DPS DDPS i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Jako jedna z pierwszych edukatorów w latach 1999r – 2015 r skutecznie wdrażała innowacyjne rozwiązania metodyczne, min z zakresu: „Konstruowania indywidualnych programów terapii zajęciowej” oraz „Oceniania i ewaluacji procesu terapeutycznego z elementami superwizji” „Kultura organizacyjna placówki terapeutycznej” „Przestrzegania praw mieszkańców DPS”.

Obecnie dyrektor Firmy Szkoleniowej GET – SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska

Zapraszamy do współpracy

W przypadku zainteresowania szkoleniem, proszę o zgłoszenie poprzez stronę Google Ads lub na e-mail: elzbietagadomska@get-szkolenia.pl do dnia 31.03.2016 r.

Natomiast do dnia 10.04.2016r proszę wpłacić wymaganą kwotę na konto bankowe z dopiskiem: Grupa I Zakopane lub Grupa II Zakopane:

GET- SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska
Alior Bank nr. rachunku 90 2490 0005 0000 4500 1951 1666

Po uiszczeniu wymaganej opłaty na konto bankowe przesyłamy e-mailem imienne POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje data wpływu wskazanej kwoty na rachunek bankowy.

UWAGA! Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!

Pozdrawiam Elżbieta Gadomska

Telefon : 606136970
                  793606970

Zachęcamy do organizowania szkoleń wewnętrznych na miejscu w Waszych placówkach.

Ceny ustalamy indywidualnie dla instytucji.