SZKOLENIE WYJAZDOWE – TORUŃ – LISTOPAD 2016

W odpowiedzi na liczne zgłoszenia mamy przyjemność poinformować, że organizujemy ogólnopolskie szkolenie w Toruniu.

Serdecznie zapraszamy na:

3-DNIOWE SZKOLENIE WYJAZDOWE W TORUNIU

w terminie: 08.11.16 r. – 10.115.16 r.

NABÓR UCZESTNIKÓW ROZPOCZĘTY!

W związku z poszukiwaniem optymalnego modelu zarządzania rozwojem placówki i organizacji zajęć terapeutycznych – zapraszamy na kolejny, interesujący warsztat – specjalnie przygotowany dla kadry zarządzającej i terapeutów.

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji zawodowych i osobistych połączonych z chwilą relaksu. Szkolenie obejmuje w swoim zakresie zarządzanie jakością na poziomie metodologii organizacji rozwoju instytucji pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych oraz metodyki terapii i warsztatu pracy terapeuty. Kierowane są do kadry kierowniczej, w tym dyrektorów, kierowników działów terapeutycznych, wizytatorów, koordynatorów terapii, pracowników socjalnych psychologów, pedagogów, instruktorów terapii zajęciowej WTZ, ŚDS, DPS, OPS, MOPS, ROPS itp.

Szkolenie wyjazdowe trwa 3 dni. Przyjazd uczestników przewidziany jest we wtorek – rozpoczyna się obiadem. Wyjazd w czwartek.

W ramach szkolenia uczestnicy odbędą 2 szkolenia tematyczne. Na zakończenie każdego szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat oraz materiały szkoleniowe.

W zakresie zadań edukatora – trenera są również tematyczne panele dyskusyjne oraz konsultacje zbiorowe i indywidualne. Szkolenie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń terapeutycznych oraz nawiązania kontaktów zawodowych. Każde zapytanie uczestnika nie pozostanie bez odpowiedzi.
Szkolenie ma również charakter integracyjny. Przewidziana jest wycieczka plenerowa oraz uroczysta kolacja.

MIEJSCE: Zakopane Hotel ”GROMADA” ul. Żeglarska 1

DATA SZKOLENIA: 08.11.16 r. – 10.11.16 r.

                                  II GRUPA 19.05.16 r. – 21.05.16 r.

KOSZT UCZESTNICTWA 1 OSOBY: 980 zł brutto

EDUKATOR-TRENER: Elżbieta Gadomska

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:
– zajęcia warsztatowe,
– certyfikat ukończenia szkolenia,
– materiały szkoleniowe,
– całodzienne wyżywienie,
– serwis kawowy,
– zakwaterowanie /2 noclegi/ w pokojach 2 osobowych w Hotelu ”GROMADA” z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT, Internet.

Dodatkowo: w cenie pobytu:
– dwa spotkania integracyjne

PROGRAM SZKOLENIA

I Dzień – wtorek

08.11.16 r do godz 13 przyjazd i zameldowanie uczestników

08.11.16 r godz: 13 obiad

08.11.16 r godz: 14 – 18 szkolenie

Szkolenie temat I : „Kultura rozwoju organizacji placówki terapeutycznej w zakresie planowania ,programowania pracy oraz zaspakajania potrzeb i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych”

08.11.16 r godz: 19 kolacja

II Dzień – środa

09.11.16 r godz: 7 – 9 śniadanie

09.11.16 r godz: 9 – 16 szkolenie z przerwą na obiad

09.11.16 r godz: 9 – 10:30 Szkolenie temat I : „Kultura rozwoju organizacji placówki terapeutycznej w zakresie planowania ,programowania pracy oraz zaspakajania potrzeb i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych” cd.

09.11.16 r godz: 11 – 16 Szkolenie temat II : Superwizyjne zarządzanie motywacją – efektywna rola i zadania zespołu terapeutycznego; stres a wypalenie zawodowe.

09.11.16 r godz 17 –19 wycieczka z przewodnikiem

09.11.16 r godz 19.30 uroczysta kolacja

III Dzień – czwartek

10.11.16 r godz: 7 – 9 śniadanie

10.11.16 r godz: 9 – 10 podsumowanie

10.11.16r WYJAZD

Szczegółowa tematyka w/w szkoleń na stronie: www.get-szkolenia.pl

Elżbieta Gadomska: wieloletni edukator – trener, prowadzący szkolenia dla kadry kierowniczej, DPS, WTZ, ŚS, DPS, terapeutów, instruktorów terapii zajęciowej, nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców na terenie całego kraju. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE, doradca i konsultant metodyczny z wieloletnim doświadczeniem akademickim, czynnie pracujący terapeuta. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania placówką edukacyjna –dyrektor Policealnego Studium Informatycznego oraz ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie doskonalenia pracy kadry zarządzającej, psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, opiekunek pomocy społecznej i innych. Autor „grantów” specjalistycznych, projektów edukacyjnych, terapeutycznych oraz licznych programów warsztatów, szkoleń, kursów w tym doskonalących i kwalifikacyjnych. Kierownik licznych kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych i i ich wykładowca. Konsultant metodyczny i trener Ogólnopolskiego Programu EFS. Ponadto, redaktor naczelny „Kwartalnika Pedagogicznego” oraz autor licznych publikacji z zakresu pedagogiki, dydaktyki kształcenia, psychologii, metodyki terapii, specjalnych potrzeb oraz pomocy społecznej, specjalistycznych usług opiekuńczych i pracy z osobami niepełnosprawnymi w ROPS, MOPS GOPS OPS, PCPR WTZ, ŚDS, DPS DDPS i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Jako jedna z pierwszych edukatorów w latach 1999r – 2015 r skutecznie wdrażała innowacyjne rozwiązania metodyczne, min z zakresu: „Konstruowania indywidualnych programów terapii zajęciowej” oraz „Oceniania i ewaluacji procesu terapeutycznego z elementami superwizji” „Kultura organizacyjna placówki terapeutycznej” „Przestrzegania praw mieszkańców DPS”.

Obecnie dyrektor Firmy Szkoleniowej GET – SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska

Zapraszamy do współpracy

W przypadku zainteresowania szkoleniem, proszę o zgłoszenie poprzez formularz www.get-szkolenia.pl/formularz-zgloszeniowy lub na e-mail: elzbietagadomska@get-szkolenia.pl do dnia 01.10.2016 r.

Natomiast do dnia 15.10.2016r proszę wpłacić wymaganą kwotę na konto bankowe z dopiskiem: SZKOLENIE TORUŃ

GET- SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska
Alior Bank nr. rachunku 90 2490 0005 0000 4500 1951 1666

Po uiszczeniu wymaganej opłaty na konto bankowe przesyłamy e-mailem imienne POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje data wpływu wskazanej kwoty na rachunek bankowy.

UWAGA! Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!

Pozdrawiam Elżbieta Gadomska

Telefon : 606136970
                  793606970

Zachęcamy do organizowania szkoleń wewnętrznych na miejscu w Waszych placówkach.

Ceny ustalamy indywidualnie dla instytucji.