SZKOLENIE WYJAZDOWE – TORUŃ – MARZEC 2017

W odpowiedzi na liczne zgłoszenia mamy przyjemność poinformować , że organizujemy II edycję ogólnopolskiego szkolenia w Toruniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w:

2-DNIOWYM SZKOLENIU WYJAZDOWYM W TORUNIU

w terminie: 04.03.17 r. – 05.03.17 r.

NABÓR UCZESTNIKÓW ROZPOCZĘTY!

W związku z poszukiwaniem optymalnego modelu zarządzania rozwojem placówki i organizacji zajęć terapeutycznych – zapraszamy na kolejny, interesujący warsztat – specjalnie przygotowany dla kadry zarządzającej i terapeutów.

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji zawodowych i osobistych połączonych z chwilą relaksu. Szkolenie obejmuje w swoim zakresie zarządzanie jakością na poziomie metodyki, metodologii i organizacji procesu terapeutycznego dla osób niepełnosprawnych. Kierowane są do kadry kierowniczej, w tym dyrektorów, kierowników działów terapeutycznych, wizytatorów, koordynatorów terapii, pracowników socjalnych psychologów, pedagogów, instruktorów terapii zajęciowej WTZ, ŚDS, DPS, OPS, MOPS, ROPS itp.

Szkolenie wyjazdowe trwa 2 dni. Przyjazd uczestników przewidziany jest w sobotę. Wyjazd w niedzielę.

W ramach szkolenia uczestnicy odbędą 2 szkolenia tematyczne. Na zakończenie każdego szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat oraz materiały szkoleniowe.

W zakresie zadań edukatora – trenera są również tematyczne panele dyskusyjne oraz konsultacje zbiorowe i indywidualne. Szkolenie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń terapeutycznych oraz nawiązania kontaktów zawodowych. Żadne zapytanie uczestnika nie pozostanie bez odpowiedzi.
Szkolenie ma również charakter integracyjny.

MIEJSCE: Zakopane Hotel ”GROMADA” ul. Żeglarska 10/14

DATA SZKOLENIA: 04.03.17 r. – 05.03.17 r.

KOSZT UCZESTNICTWA 1 OSOBY: 750 zł brutto

EDUKATOR-TRENER: Elżbieta Gadomska

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:
– zajęcia warsztatowe,
– certyfikat ukończenia szkolenia,
– materiały szkoleniowe,
– całodzienne wyżywienie,
– serwis kawowy,
– zakwaterowanie /1 nocleg/ w pokojach 2 osobowych w Hotelu ”GROMADA” z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT, Internet.

Dodatkowo w cenie pobytu:
– spotkanie integracyjne

PROGRAM  POBYTU

I Dzień – sobota

04.03.17 r do godz 13 przyjazd i zameldowanie uczestników

04.03.17 r godz: 13 obiad

04.03.17 r godz: 14 – 18 szkolenie

Szkolenie temat I : „Motywowanie uczestników do aktywnego udziału w procesie terapeutycznym – nowoczesne metody, formy i techniki pracy terapeuty”

04.03.17 r godz: 19 kolacja

II Dzień – niedziela

05.03.17 r godz: 7 – 9 śniadanie

05.03.17 r godz: 9 – 13:30 szkolenie

Szkolenie temat II : „Dokumentowanie pracy terapeuty – ocenianie i ewaluacja procesu terapeutycznego z elementami superwizji” / z pakietem narzędzi

05.03.17 r godz 13:30 –14 podsumowanie

05.03.17 r godz 14 obiad

05.03.17 r WYJAZD

Elżbieta Gadomska: wieloletni edukator – trener, prowadzący szkolenia dla kadry kierowniczej, DPS, WTZ, ŚS, DPS, terapeutów, instruktorów terapii zajęciowej, nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców na terenie całego kraju. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE, doradca i konsultant metodyczny z wieloletnim doświadczeniem akademickim, czynnie pracujący terapeuta. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania placówką edukacyjna –dyrektor Policealnego Studium Informatycznego oraz ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie doskonalenia pracy kadry zarządzającej, psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, opiekunek pomocy społecznej i innych. Autor „grantów” specjalistycznych, projektów edukacyjnych, terapeutycznych oraz licznych programów warsztatów, szkoleń, kursów w tym doskonalących i kwalifikacyjnych. Kierownik licznych kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych i i ich wykładowca. Konsultant metodyczny i trener Ogólnopolskiego Programu EFS. Ponadto, redaktor naczelny „Kwartalnika Pedagogicznego” oraz autor licznych publikacji z zakresu pedagogiki, dydaktyki kształcenia, psychologii, metodyki terapii, specjalnych potrzeb oraz pomocy społecznej, specjalistycznych usług opiekuńczych i pracy z osobami niepełnosprawnymi w ROPS, MOPS GOPS OPS, PCPR WTZ, ŚDS, DPS DDPS i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Jako jedna z pierwszych edukatorów w latach 1999r – 2015 r skutecznie wdrażała innowacyjne rozwiązania metodyczne, min z zakresu: „Konstruowania indywidualnych programów terapii zajęciowej” oraz „Oceniania i ewaluacji procesu terapeutycznego z elementami superwizji” „Kultura organizacyjna placówki terapeutycznej” „Przestrzegania praw mieszkańców DPS”.

Obecnie dyrektor Firmy Szkoleniowej GET – SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska

Zapraszamy do współpracy

W przypadku zainteresowania szkoleniem, proszę o zgłoszenie poprzez stronę Google Adwords lub na e-mail: elzbietagadomska@get-szkolenia.pl do dnia 15.02.2017 r.

Natomiast do dnia 01.03.2017 r. proszę wpłacić wymaganą kwotę na konto bankowe z dopiskiem: SZKOLENIE TORUŃ MARZEC 2017

GET- SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska
Alior Bank nr. rachunku 90 2490 0005 0000 4500 1951 1666

Po uiszczeniu wymaganej opłaty na konto bankowe przesyłamy e-mailem imienne POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje data wpływu wskazanej kwoty na rachunek bankowy.

UWAGA! Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!

Pozdrawiam Elżbieta Gadomska

Telefon : 606136970
                  793606970

Zachęcamy do organizowania szkoleń wewnętrznych na miejscu w Waszych placówkach.

Ceny ustalamy indywidualnie