ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIU

„OGÓLNOPOLSKIE SZKOLENIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ, LIDERÓW ZESPOŁÓW TERAPEUTYCZNYCH i PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ 12.04.2022r”

Nazwa i siedziba Instytucji Szkoleniowej GET-SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów

Elżbieta Gadomska  01- 466 Warszawa ul. Powstańców Śląskich 85 lok.72

NIP:7581437534

Tematy szkoleń 1.”Kultura organizacyjna placówki pomocy społecznej – superwizyjne zarządzanie zespołem pracowniczym w zakresie programowania i planowania pracy terapeutyczno- opiekuńczej”

 

Data szkolenia

 

Godz szkolenia

12.04.22r

 

10-15

 

Miejsce odbywania szkolenia 03-228 Warszawa Hotel ”PARTNER” ul. Marywilska 22
Posiadany certyfikaty jakości usług

(podać jaki, skan na potwierdzenie)

Zaświadczenie MEN  Certyfikowany Edukator MEN Nr MEN 1012E/348E

 

Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie  o wpisie Firmy GET-SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.1400161/16

Liczba godzin kursu

 

 

 6
Cena szkolenia

 

400 zł brutto  – w tym  bogata firmowa teczka materiałów szkoleniowych oraz dodatkowo pakiet narzędzi metodycznych

 

Trener zapewnia wysoki profesjonalizm szkolenia, które jest prowadzone sposób interaktywny – stosuje wykład aktywizujący oraz odpowiadając na potrzeby uczestników umożliwia merytoryczny panel dyskusyjny.

 

UWAGA !  ZAPISY do 08.04.22r  Liczy się kolejność zgłoszeń

 

www.get-szkolenia.pl/formularz-zgłoszeniowy lub wypełnić KARTĘ ZGŁOSZEŃ – załącznik emaila I wysłać

na email: elzbietagadomska@get-szkolenia.pl

 

Kontakt  telefoniczny: 606136970

 

Zgloszenia Karta zgloszeń do 08..04.22r
PRELIMINARZ KOSZTÓW
– Koszt osobogodziny szkolenia    66,00 zł brutto
   
– Trener-edukator ELŻBIETA GADOMSKA
–  Doświadczenie Trener – edukator  prowadzi szkolenia dla kadry zarządzającej, terapeutów, pracowników socjalnych, psychologów, kadry medycznej, opiekunów, Organizuje i prowadzi   wyjazdowe, ogólnopolskie konferencje, seminaria, warsztaty w tym z zakresu zarządzania jakością dla kadry kierowniczej . Współpracuje z KFS od 2016r. Ponad 22 lat praktyki szkoleniowej dla instytucji pomocy społecznych  DPS, DDPS,WTZ, ŚDS,ROPS, PCPR, MOPS, OPS, GOPS.

Trener przeprowadził :

– ok.800 szkoleń w tym dla OPS – tysiące przeszkolonych pracowników

Ponad 22 lata szkoleń dedykowanych  dla placówek pomocy społecznej na terenie całego kraju.