SZKOLENIA WYJAZDOWE DLA KADRY KIEROWNICZEJ – WISŁA – LISTOPAD 2018

W odpowiedzi na liczne zapytania – wzorem ub.lat mamy przyjemność poinformować, że organizujemy III Edycję Ogólnopolskiego Szkolenia – WISŁA 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w

3 – DNIOWYM SZKOLENIU WYJAZDOWYM W w WIŚLE

I grupa: 19.04.16 r – 21.11.18 r

II grupa: 21.04.16 r – 23.11.18 r

NABÓR UCZESTNIKÓW ROZPOCZĘTY!

W związku z poszukiwaniem optymalnego modelu zarządzania rozwojem placówki i organizacji zajęć terapeutycznych – zapraszamy na kolejny, interesujący warsztat – specjalnie przygotowany dla kadry zarządzającej i terapeutów.

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji zawodowych i osobistych połączonych z chwilą relaksu. Szkolenie obejmuje w swoim zakresie zarządzanie jakością na poziomie metodologii organizacji rozwoju instytucji pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych oraz metodyki terapii i warsztatu pracy terapeuty. Kierowane są do kadry kierowniczej, w tym dyrektorów, kierowników działów terapeutycznych, wizytatorów, koordynatorów terapii, pracowników socjalnych psychologów, pedagogów, instruktorów terapii zajęciowej WTZ, ŚDS, DPS, OPS, MOPS, GOPS oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Szkolenie wyjazdowe trwa 3 dni. Przyjazd uczestników przewidziany jest w środę. Wyjazd w piątek.

W ramach szkolenia uczestnicy odbędą 2 szkolenia tematyczne. Na zakończenie każdego szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat oraz materiały szkoleniowe.

W zakresie zadań edukatora – trenera są również tematyczne panele dyskusyjne oraz konsultacje zbiorowe i indywidualne. Szkolenie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń terapeutycznych oraz nawiązania kontaktów zawodowych. Żadne zapytanie uczestnika nie pozostanie bez odpowiedzi.
Szkolenie ma również charakter integracyjny.

MIEJSCE: WISŁA Hotel ”DWÓR JUR – GAST” ul. P.Stalmacha 1

DATA SZKOLENIA :  21.11.2018 r  – 23.11.2018 r

KOSZT  UCZESTNICTWA od 1 OSOBY:  980zł /brutto /, od 2 osób rabat 10%

EDUKATOR -TRENER: Elżbieta Gadomska

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:
– zajęcia warsztatowe,
– certyfikat ukończenia szkolenia,
– materiały szkoleniowe,
– całodzienne wyżywienie,
– serwis kawowy,
– zakwaterowanie /2 noclegi/ w pokojach 2 osobowych w Hotelu ”DWÓR „JUR – GAST” z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT, Internet.

Dodatkowo: w cenie pobytu:
– dwa spotkania integracyjne

PROGRAM  POBYTU

I DZIEŃ – środa 21.11.18 r

Przyjazd i zameldowanie  uczestników od godz: 10 – 13

21.11.18 r    godz:  13 obiad
21.11.18 r   
 godz:   14 – 18 szkolenie

Szkolenie temat: „Kultura rozwoju organizacji placówki terapeutycznej  oraz pomocy społecznej w zakresie planowania ,programowania pracy oraz zaspakajania potrzeb i  przestrzegania praw osób niepełnosprawnych”

21.11.18 r      godz: 19 kolacja uroczysta

II i III DZIEŃ

22.11.18 r  godz: 7- 9 śniadanie

22.11.18 r  godz: 9 -16 szkolenie z przerwą na obiad

22.11.18 r  godz: 9 -10.30

Szkolenie temat I : cd… „Kultura rozwoju organizacji placówki terapeutycznej oraz pomocy społecznej  w zakresie planowania , programowania pracy oraz zaspakajania potrzeb i  przestrzegania praw osób niepełnosprawnych”

22.11.18 r                 godz: 11-12.30

Szkolenie temat II :  Superwizyjne  zarządzanie motywacją – efektywna rola i zadania zespołu terapeutycznego ; stres a wypalenie zawodowe.

22.11.18 r                 godz: 13 obiad

22.11.18 r                 godz: 14 – 16.30 szkolenie cd.

22.11.18 r                 godz: 19 kolacja

                           

23.11.18 r                godz:    7- 9 śniadanie

                                godz:    9 -10 podsumowanie

                                WYJAZD

 

 

Szczegółowa tematyka w/w szkoleń na stronie: www.get-szkolenia.pl

Elżbieta Gadomska: wieloletni edukator – trener, prowadzący szkolenia dla kadry kierowniczej, DPS, WTZ, ŚS, DPS, terapeutów, instruktorów terapii zajęciowej, nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców na terenie całego kraju. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator OKE, doradca i konsultant metodyczny z wieloletnim doświadczeniem akademickim, czynnie pracujący terapeuta. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania placówką edukacyjna –dyrektor Policealnego Studium Informatycznego oraz ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie doskonalenia pracy kadry zarządzającej, psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, opiekunek pomocy społecznej i innych. Autor „grantów” specjalistycznych, projektów edukacyjnych, terapeutycznych oraz licznych programów warsztatów, szkoleń, kursów w tym doskonalących i kwalifikacyjnych. Kierownik licznych kwalifikacyjnych kursów pedagogicznych i i ich wykładowca. Konsultant metodyczny i trener Ogólnopolskiego Programu EFS. Ponadto, redaktor naczelny „Kwartalnika Pedagogicznego” oraz autor licznych publikacji z zakresu pedagogiki, dydaktyki kształcenia, psychologii, metodyki terapii, specjalnych potrzeb oraz pomocy społecznej, specjalistycznych usług opiekuńczych i pracy z osobami niepełnosprawnymi w ROPS, MOPS GOPS OPS, PCPR WTZ, ŚDS, DPS DDPS i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Jako jedna z pierwszych edukatorów w latach 1999r – 2015 r skutecznie wdrażała innowacyjne rozwiązania metodyczne, min z zakresu: „Konstruowania indywidualnych programów terapii zajęciowej” oraz „Oceniania i ewaluacji procesu terapeutycznego z elementami superwizji” „Kultura organizacyjna placówki terapeutycznej” „Przestrzegania praw mieszkańców DPS”.

Obecnie dyrektor Firmy Szkoleniowej GET – SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska

Zapraszamy do współpracy

W przypadku zainteresowania szkoleniem, proszę o zgłoszenie poprzez stronę Google Ads lub na e-mail: elzbietagadomska@get-szkolenia.pl do dnia 01.10.2018 r.

Natomiast do dnia 01.11.2018r proszę wpłacić wymaganą kwotę na konto bankowe z dopiskiem:„SZKOLENIE  WISŁA– 2018”

GET- SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska
Alior Bank nr. rachunku 90 2490 0005 0000 4500 1951 1666

Po uiszczeniu wymaganej opłaty na konto bankowe przesyłamy e-mailem imienne POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje data wpływu wskazanej kwoty na rachunek bankowy.

UWAGA! Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!

Pozdrawiam Elżbieta Gadomska

Telefon : 606136970
                  793606970

Zachęcamy do organizowania szkoleń wewnętrznych na miejscu w Waszych placówkach.

Ceny ustalamy indywidualnie dla instytucji.