TERAPIA ZAJĘCIOWA: PROFESJONALIZM, ROLA, ZADANIA, FUNKCJE, AUTORYTET

Uncategorized
Lista życzeń Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Kurs ma charakter  przygotowujący ale też doskonalący i pogłębiający umiejętności terapeutyczne z zakresu psychologii klinicznej, motywacji i motywowania oraz programowania i planowania procesu terapeutycznego

Bogata tematyka kursu i ciekawe rozwiązania i wskazówki metodyczne z zakresu diagnozy funkcjonalnej uczestnika procesu terapeutycznego, metodyki i metodologii terapii zajęciowej w tym konstruowania Indywidualnych Programów Terapeutycznych to osnowa programu kursu. Usystematyzowane zagadnienia będą inspiracją do samorealizacji oraz rozwiną i podniosą Twój poziom kompetencji merytorycznych – tym samym wzbogacą Twój warsztat pracy.

Edukator – trener ma bogate doświadczenia praktyczne wpisane w wieloletnią praktykę szkoleniową odbywaną w placówkach pomocy społecznej na terenie całego kraju – 20 lat pracy szkoleniowej, m.in. WTZ, SDS, DPS oraz placówkach oświatowych. Formuła kursu cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na użyteczność przekazywanych treści i metodykę kursu.

Do materiałów szkoleniowych dołączamy PAKIET NARZĘDZI METODYCZNYCH w postaci:

 • kwestionariuszy diagnostycznych
 • przykładowych profili psychoosobowych
 • przykładowych wzorów Indywidualnych Planów Terapeutycznych do różnych instytucji i placówek
 • wzorów kart postępów umiejętności uczestnika

Kurs składa się się z 5 modułów, każdy po 6h.

Każdy moduł składa się z 3 lekcji, każda po 2h.

Nasz program szkolenia oparty jest o oryginalne, autorskie materiały szkoleniowe wypracowane na szkoleniach stacjonarnych przez okres 20 lat na terenie całej Polski i poddawane systematycznej ewaluacji .

Bogate materiały szkoleniowe to rzetelna, sprawdzona i zweryfikowana wiedza i umiejętności praktyczne wypracowane min. podczas licznych ćwiczeń przez terapeutów.

Szkolenie w całości jest w formie online, opatrzone egzaminem końcowym w formie testu.

Na podstawie wyniku zdanego egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat o ukończeniu szkolenia, oraz autorskie materiały szkoleniowe do którego upoważniona jest tylko GET- SZKOLENIA Grupa Edukatorów Trenerów Elżbieta Gadomska.

Materiały szkoleniowe i CERTYFIKAT (na którym nie ma adnotacji „szkolenie online”) wydrukujesz samodzielnie z pliku pdf.

Istnieje możliwość wykupienia i wysyłki certyfikatu w wersji papierowej ukończonego szkolenia.
CENNIK
1 certyfikat 35 zł
2-5 certyfikaty po 20 zł
6-10 certyfikaty po 15 zł
pow. 10 certyfikatów po 12 zł
Wysyłka certyfikatu/ów/ nastąpi po dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy firmy:
GET-SZKOLENIA
Grupa Edukatorów Trenerów
Elżbieta Gadomska
01-466 Warszawa
ul. Powstańców Śląskich 85 lok. 72
Alior Bank: 90 2490 0005 0000 4500 1951 1666

OD PIERWSZEGO DNIA OTRZYMUJESZ PEŁNY DOSTĘP DO KURSU, KTÓRY JEST NIELIMITOWANY

Wybierając kurs uczysz się i zdobywasz wiedzę i umiejętności w dowolnym dla siebie czasie i miejscu z dowolnego , wybranego przez siebie urządzenia; komputer, smartfon, tablet

 • Uczysz się w sposób bezstresowy ,mając dostęp 24/h przez 7 dni w tygodniu do profesjonalnych materiałów szkoleniowych.
 • Czas trwania szkolenia zależny jest od twoich osobistych preferencji i związku z tym twój harmonogram nauki wykształci pozytywne nawyki z zakresu indywidualnej ścieżki rozwoju.
 • Zapewniamy merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce.

Możliwość zniżki na następne szkolenia

W przypadku wykupienia kolejnego – drugiego i następnych kursów stosujemy zniżkę 10%  od każdego kolejnego kursu.

Show More

What Will You Learn?

 • zrozumiesz wartość psychologicznych aspektów rozwojowych z zakresu jakości życia osób z niepełnosprawnościami
 • poznasz specyfikę terapii zajęciowej
 • poznasz wymagania psychofizyczne, zakres obowiązków i etykę zawodu terapeuty zajęciowego
 • uporządkujesz swoją wiedzę z zakresu psychologii klinicznej osób niepełnosprawnych
 • dowiesz się jak efektywnie komunikować się z osobą niepełnosprawną
 • zrozumiesz specyfikę oceniania wspierającego
 • nauczysz się diagnozować potrzeby i oczekiwania osób niepełnosprawnych
 • poznasz narzędzia do diagnozy funkcjonalnej uczestnika
 • poznasz zasady organizacji procesu terapeutycznego w wymiarze holistycznym
 • nauczysz się planować proces terapeutyczny
 • poznasz metodologię konstruowania Indywidualnych Planów Terapeutycznych
 • poznasz metody techniki i formy terapii zajęciowej
 • poznasz ciekawe techniki motywujące uczestnika do zajęć
 • dowiesz się jak efektywnie komunikować się z osobą niepełnosprawną
 • zrozumiesz na czym polega efektywna współpraca na poziomie zespołu terapeutycznego

Course Content

Moduł 1 „Specyfika terapii zajęciowej”

 • Lekcja 1 „Humanizacja zarządzania jakością życia osób niepełnosprawnych”
  29:45
 • Lekcja 2 „Cele i zadania terapii zajęciowej”
  25:56
 • Lekcja 3 „Autorytet terapeuty; wymagania psychofizyczne, zakres obowiązków, etyka zawodu”
  21:40

Moduł 2 „Diagnoza, ocenianie i ewaluacja procesu terapeutycznego”

Moduł 3 „Metody, formy, techniki terapii zajęciowej”

Moduł 4 „Komunikacja interpersonalna”

Moduł 5 „Motywacja i motywowanie uczestników w procesie terapii”

Egzamin końcowy

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet